Viên tẩy bồn cầu WäscheMeister

Viên tẩy bồn cầu WäscheMeister - Viên tẩy bồn cầu

Khối làm sạch bồn cầu Meister làm mới, ngăn ngừa đóng cáu cặn, tạo cho nhà vệ sinh mùi dễ chịu.  Dễ dàng để sử dụng - chỉ cần đặt khối làm sạch vào trong bồn xả nước. Một lợi thế nữa của khối WC 

Đăng ký đại lý